شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

امروز: رئيسی چه کرد که روحانی نکرد؟ واکسن سیاسی به قیمت جان چند هزار نفر تمام شد؟