شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

بهداشت نامناسب و قطعی مکرر آب در اهواز مجید الهامی، فعال سیاسی در مورد مشاهده خود از وضعیت آب در این منطقه می‌گوید