شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

قرن امید: موسیقی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در صد سال گذشته چه نقشی داشته است؟