شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

گزارشی ازمریم نظری درمورد قول‌های دولت‌مردان برای رفع حصر

یک عضو فراکسیون امید مجلس ایران می گوید شورای عالی امنیت ملی از دوماهِ پیش، حکم رفع حصر زهرا رهنورد، یکی از محصورین جنبش سبز را صادر کرده است. 

دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اما در گفت و گویی با وبسایت کلمه، این اظهارات را خبرسازی خوانده و از صدور حکم رفع حصر خانم رهنورد، ابراز بی اطلاعی کرده اند.

گزارشی ازمریم نظری در این رابطه