شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

یک جهانگرد مجارستانی در راه سفر ۱۴ هزار کیلومتری اش با دوچرخه، وارد ایران شده است.