شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

jerusalem-les-palestiniens-prets-a-aller-devant-l-assemblee-generale-de-l-onu_1.jpg