شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

recueillement-colere-4-janvier-2021-quetta-pakistan-autour-cercueils-mineurs-communaute-hazara-victimes-attaque-revendiquee-organisation-etat-islamique_1_1399_931.jpg