شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

جدول پخش

0:00

خلاصه خبرها

0:05

پانوراما - افشای جرایم جنگی

1:00

خلاصه خبرها

1:05

امروز

1:45

میراث ماندگار

2:00

خلاصه خبرها

2:05

چند چند

2:45

مستند کوتاه: ملکه اروپا

3:00

خلاصه خبرها

3:05

رنگ زندگی - بچه‌های محله

3:30

پنجره

4:00

خلاصه خبرها

4:05

هت‌تریک

5:00

خلاصه خبرها

5:05

چند چند

5:45

میراث ماندگار

6:00

خلاصه خبرها

6:05

امروز

6:45

انسان، زمین، فردا

7:00

خبر بامدادی

8:00

خبر بامدادی

8:15

چند چند

9:00

خبر بامدادی

10:00

خبر بامدادی

11:00

خبر بامدادی

11:30

پنجره

12:00

خبر نیمروزی

12:30

خبر ورزشی

13:00

خبر بعد از ظهر

13:45

خبر ورزشی

14:00

خبر بعد از ظهر

15:00

خبر بعد از ظهر

15:30

پنجره

16:00

خلاصه خبرها

16:05

خبر ورزشی

16:15

انسان، زمین، فردا

16:30

مستند کوتاه: ملکه اروپا

17:00

خبر عصرگاهی

17:45

خبر ورزشی

18:00

خبر شبانگاهی

18:45

اقتصاد هفته

19:00

خلاصه خبرها

19:05

خبر ورزشی

19:15

پناهجویان آتن - قسمت اول

20:00

تیتر اول

20:45

مستند کوتاه: ملکه اروپا

21:00

چشم‌انداز

21:45

اقتصاد هفته

22:00

امروز

22:45

انسان، زمین، فردا

23:00

خبر شبانگاهی