شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

ژیو وانگ

اتحادیه ملی دموکراسی در ایران نشستی مجازی درباره «حقوق بشر در ایران و اهمیت آن در سیاست آمریکا» برگزار کرد. حاضران در نشست مجازی «حقوق بشر در ایران و...
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰