شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

تونس

روز کارگر در تونس
روز کارگر در برخی کشورهای عربی، مصادف با برگزاری تجمعاتی به این مناسبت بود. در کشورهای عربی شمال آفریقا که در مقایسه با کشورهای عربی خاورمیانه از...
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷