شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

دگرباشان جنسی

به بهانه ماه ژوئن، ماه «تاریخ دگرباشان جنسی»:
ماه ژوئن در آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی، ماه «تاریخ دگرباشان جنسی» است. در ایران، برابر فتوای روح‌‌الله خمینی، افراد تراجنسیتی (ترنس‌جندر)...
۱۳ خرداد ۱۳۹۷