شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

بختیار

چهل بهمن
ساعت از دو و نیم بعد‌از‌ظهر گذشته بود که شاپور بختیار پالتویش را تنش کرد، آرام از پشت میز بلند شد، به عکس مصدق که بر دیوار زده بود نگاهی انداخت و راه...
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چهل سال قبل در چنین روزی، چه خبر بود؟
*/ شاه به مرخصی می‌رود، ولی نه به سن موریس تصویر شاه و ملکه ایران از تلویزیون ملی ایران پخش شد. محمدرضا پهلوی، پادشاه ایران همراه با فرح دیبا ملکه...
۱۲ دی ۱۳۹۷