شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

ژیوار رسولی

روزنامه‌نگار
١٧ شهریورماە ١٣٩٧، سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران نشست رهبری حزب دموکرات کردستان در قلعە دموکرات واقع در کردستان عراق را هدف قرار داد. در این حملە...
۱۷ شهریور ۱۳۹۸
محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات در ایران، در نشستی با اعضای شورای شھر تھران، كە ھمگی اصلاح‌طلب بە شمار می‌روند، گفتە است بهترین سیستم برای آیندە ایران...
۴ خرداد ۱۳۹۸
دیدگاه