شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

هایده روش

تحلیلگر مسائل اجتماعی
عموم حکومت‌های غیردمکراتیک و دیکتاتوری از بدو روی کار آمدنشان سرکوب آزادی‌ها را آغاز می‌کنند. اما حکومت اسلامی در ایران قبل از کسب قدرت و روی کار...
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
روز پنجم مرداد ۱۳۶۷ وقتی دو پاسدار زن آمدند و تلویزیون‌مان را بردند، ما که از همه جا بی خبر بودیم، آنرا یکی از تنبیه‌هایی قلمداد کردیم که هر از گاهی...
۷ شهریور ۱۳۹۷
کار اجباری برای کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری بوجود می‌آورد که تاثیراتش برای تمام عمر با آن‌ها باقی می‌ماند. این کودکان...
۱۶ فروردین ۱۳۹۷
دیدگاه